Kwaliteitstoetsen bij Allen & Overy: Intervisie

Allen & Overy heeft voor 2021 opnieuw gekozen om alle advocaten te laten deelnemen aan intervisie in het kader van de kwaliteitstoetsen. Binnenkort heb je daarom een intervisiebijeenkomst onder begeleiding van een MCG-adviseur. Op deze pagina vind je meer informatie over de opzet van jouw bijeenkomst en over hoe je je kunt voorbereiden. Klik hiervoor op de onderstaande koppen.

Voor meer informatie over MCG en onze diensten kun je terecht op onze website. Meer informatie over intervisie en de kwaliteitstoetsen is te vinden op de website van de NOvA.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via 030-2369485 of stuur een e-mail naar hannasus.[antispam].@meijercg.nl

Wij zien uit naar een inspirerende bijeenkomst!
Team MCG Consulting

allen-overy-logo
Wat is intervisie?

In de Advocatenwet, artikel 26, is opgenomen dat advocaten verplicht zijn tot een vorm van kwaliteitstoetsing middels feedback; intervisie is een vorm van feedback die hiervoor gebruikt kan worden. Het is een leermethode waarbij een groep professionals met een overeenkomstig beroep vragen of dilemma's bespreekt en zo elkaar helpt het eigen functioneren op niveau te houden of te verbeteren. Afhankelijk van de gekozen werkvorm ligt het accent op reflectie, het analyseren van problemen, het vinden van oplossingen of het geven van adviezen. Concreet stellen collega’s elkaar tijdens een bijeenkomst vragen, reflecteren zij op elkaars functioneren en geven zij elkaar feedback en tips. De bijeenkomst eindigt met een voornemen.

De essentie van de methode is dat collega’s in dit verband goed kunnen meedenken over uitdagingen, kansen tot ontwikkeling of dilemma’s waar een advocaat mee te maken heeft. Door dergelijke vraagstukken bespreekbaar te maken, zien we in de praktijk dat niet alleen persoonlijke ontwikkeling, maar ook ontwikkeling van een team van collega’s plaatsvindt.

Uit onderzoek blijkt dat intervisie leidt tot belangrijke en vernieuwende inzichten in het eigen professionele handelen en in motieven. Of het verstandig is om naar aanleiding van deze inzichten iets te veranderen, beslis je uiteraard zelf.

 
Hoe bereid je je voor?

Door je voor te bereiden, haal je meer uit de intervisie en kunnen we efficiënter werken. De voorbereiding van de intervisie bestaat uit het opstellen van een persoonlijke casus. Denk bijvoorbeeld aan een persoonlijke vraag of dilemma. Bij de bijeenkomst vragen we de aanwezigen hun casus aan de collega's voor te leggen, waarna deze vertrouwelijk behandeld wordt. 

Het bedenken van een intervisiecasus wordt soms als lastig ervaren. Wat kan helpen, is om te denken in thema's. Zijn er bijvoorbeeld vakinhoudelijke vaardigheden waaraan je zou willen werken? Of heb je misschien te maken met een samenwerking met een collega die je zou willen verbeteren?

Om je verder op weg te helpen, vind je hieronder enkele voorbeelden van intervisiecasussen. Misschien dat je je herkent in één van deze voorbeelden of helpen deze je met het opstellen van je eigen casus.   
 "Het lukt mij niet om de jurisprudentie goed bij te houden."
 "Ik wil efficiëntere dossiervoering bewerkstelligen."
 "Ik wil beter worden in het hanteren van emoties tijdens gespreksvoering met cliënten."
 "Ik wil jongere collega's beter kunnen begeleiden."
 "Ik wil graag meer nieuwe cliënten aan ons binden."
 "Ik vind stagiairs begeleiden belangrijk en dit gaat mij goed af, maar hoe zorg ik dat mijn collega's daar ook het belang van inzien?"

Vragen die je jezelf kunt stellen, zijn:
 Welke kwaliteiten van mij kunnen nog meer benut worden?
 Wat wil ik het komende jaar bereiken?
 Wat roept bij mij frustratie op?
 Wat loopt nog niet zoals ik graag zou willen?
 Wat wil ik nog leren?
Waar liggen voor mij nog uitdagingen in mijn werk?


Heb je tijdens een eerdere intervisie al een casus ingebracht? Denk dan ook even na over de hieronder opgenomen vragen:
 Terugblik op de vorige intervisiebijeenkomst: Heb ik destijds een concreet voornemen geformuleerd? Lukt het al om daar uitvoering aan te geven?
 Wil ik verder ingaan op mijn onderwerp van de vorige keer? Bijvoorbeeld als het nog niet is gelukt om met een eerder geformuleerd voornemen aan de slag te gaan. 
 Wil ik een andere vraag of dilemma inbrengen? Als dat zo is, bedenk dan alvast waar dat over gaat, zie ook hierboven. 

 
Thema's Allen & Overy

Je kunt een persoonlijk dilemma of actuele vraag over het persoonlijk functioneren inbrengen, of rondom een van de onderstaande thema's die actueel zijn bij Allen & Overy. 

Beroepsethiek
De beroepsethiek van de advocaat versus verwachtingen van mijn cliënt: waar trek ik de grens?

Vitaliteit
Heb ik plezier in mijn werk? Ervaar ik een gezonde werk-/privébalans? Verloopt mijn ontwikkeling zoals ik dat graag wil? 

Inclusiviteit
Hoeveel ruimte ervaar ik voor (mijn) afwijkende visies, ideeën en achtergronden binnen kantoor, of in de relatie met mijn cliënten? In welke mate is kantoor een afspiegeling van onze cliëntenkring?

Environment Social Governance
Heb ik het idee dat ik een bijdrage lever aan profit, people, planet? Of toch vooral het eerset? Wat wil ik daarmee? Wat kan ik binnen kantoor doen met mijn overtuiging?

 
Over ons

Allen & Overy wil haar advocaten ondersteunen bij het uitvoeren van intervisie. Daarvoor heeft zij, na een zorgvuldige selectie, het bureau MCG gekozen om de gewenste begeleiding te bieden. MCG Consulting is een organisatieadviesbureau voor professionals. Professionals in de advocatuur dragen grote verantwoordelijkheden. Er wordt veel van hen gevraagd en de druk is hoog. Aandacht voor de ontwikkeling van organisaties, teams en mensen is dus cruciaal. Dát is het werkterrein van MCG. 

Voor meer informatie over ons bureau en onze diensten kun je ook terecht op deze website. Maak daar kennis met ons team, onze andere diensten en trainingen, of kijk eens op onze nieuwspagina

 

"Ik was echt verrast! In al deze jaren bij A&O nog niet eerder zo'n open, eerlijke en nuttige bijeenkomst meegemaakt, waarbij iedereen zich op zijn gemak voelde om alle (herkenbare) problematiek met elkaar te delen."

Een collega over de intervisie in 2020

“De bijeenkomst was er positief, nuttig en droeg echt bij aan het analyseren en beter begrijpen van de situatie van mijzelf, maar ook die van collega's. De begeleider zorgde er goed voor dat wij steeds ons eigen doel voor ogen hielden."

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2021