Intervisie bij Dirkzwager

Binnenkort vindt uw volgende intervisiebijeenkomst bij Dirkzwager plaats. Ook deze bijeenkomst zal worden begeleid door een MCG-adviseur. Om de beschikbare tijd efficiënt te kunnen benutten is het van belang dat iedereen goed voorbereid en op tijd aanwezig is.

Voorbereiding

Wat wilt u bij de volgende intervisie aan de orde stellen? Denk even na over de hieronder opgenomen vragen:

  • Terugblik op de vorige intervisiebijeenkomst; heb ik destijds een concreet voornemen geformuleerd? Lukt het al om daar uitvoering aan te geven?
  • Onderwerp: wil ik verder ingaan op mijn onderwerp van de vorige keer? Bijvoorbeeld als het nog niet is gelukt om met een eerder geformuleerd voornemen aan de slag te gaan.
  • Nieuw onderwerp: wil ik een ander onderwerp inbrengen? Als dat zo is, bedenk dan alvast waar dat over gaat, zie hieronder.

Als ondersteuning bij het nadenken over boverstaande kunt u hieronder een formulier downloaden. Daar vindt u een aantal vragen die u kunnen helpen een onderwerp te kiezen en uw gedachten te ordenen. Wij adviseren om uw aantekeningen mee te nemen naar de bijeenkomst.

Opzet bijeenkomt

De opzet van de intervisiebijeenkomst komt grotendeels overeen met de vorige bijeenkomst, waarbij dezelfde afspraken gelden ten aanzien van vertrouwelijkheid.

We zullen starten met de deelnemers die de vorige keer nog geen casus hebben ingebracht.

Klik hier om het voorbereidingsformulier te downloaden.

“Het beste middel om jezelf te leren kennen, is proberen een ander te begrijpen.”

André Gide
 

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2021