Introductie IFMS bij OLVG

Binnenkort start er voor jouw vakgroep een nieuw IFMS-traject. MCG Consulting wil samen met jou inrichting geven aan een insprirerende IFMS-bijeenkomst.
Op deze pagina vind je meer informatie over de opzet van jullie IFMS-bijeenkomst en over en de stappen die gezet moeten worden.  Klik hiervoor op de onderstaande koppen.

Het IFMS-taject start altijd met een telefonische intake tussen jouw en een MCG-adviseur. Vervolgens neemt de projectcoördinator van MCG contact met je op over de planning van de bijeenkomst. Als de IFMS-bijeenkomst is gepland is wordt er gestart met feedback verzamelen. 

Voor meer informatie over MCG en onze diensten kun je terecht op onze website. Meer informatie over IFMS vindt u op de website van de Federatie voor Medisch Specialisten.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via 030-2369485 of stuur een e-mail naar hannasus.[antispam].@meijercg.nl

Wij zien uit naar een inspirerende bijeenkomst!
Team MCG Consulting

Wat is groeps-IFMS?

IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) geldt al jaren als dé methode voor medisch specialisten om op hun eigen functioneren te reflecteren. Persoonlijke groei komt volgens ons het beste tot stand in een collegiaal werkklimaat, waarbij feedback geven aan elkaar heel gewoon is. 

Vanaf 1 januari 2020 is IFMS een verplicht onderdeel van de herregistratie voor medisch specialisten, zoals beschreven in Besluit Herregistratie specialisten. Collega's staan gezamenlijk stil bij het functioneren van de individuele vakgroepleden binnen de context van het team. Dit gebeurt onder begeleiding van een MCG-adviseur.

MCG is medegrondlegger van groeps-IFMS en deelnemers waarderen deze methode zeer. Van de bijna 4000 deelnemers binnen perifere en STZ-ziekenhuizen beoordeelt 60% de methode als 'zeer goed' en 37% als 'uitstekend'. 

 
Voorbereiding telefonische intake

Het traject start altijd met een korte (ongveer 15 minuten) telefonische intake. Door de projecoördinator van MCG wordt er tussen jouw en een MCG-adviseur een telefonische intake gepland. Voorafgaand aan de telefonische intake vragen we je om na te denken over onderstaande punten. 

 Overleg wanneer mogelijk vast met de vakgroep over de periode waarin jullie de groeps-IFMS zouden willen laten plaatsvinden.

 Zijn er specifieke onderwerpen die jullie aan bod willen laten komen tijdens de groeps-IFMS?

 Eventuele vragen vanuit de vakgroep?

 Annemarie aanvullen met punten

      

      
     Plannen van de IFMS-bijeenkomst

     Bij het inplannen van de IFMS-bijeenkomst moet rekening gehouden worden met minstens 2 á 3 maanden voor het voortraject (de respondenten die u zult opgeven, hebben zo voldoende tijd om te reageren); onder het kopje feedback-vragenlijst vind je hierover meer informatie. 

     Afhankelijk van de grootte van de vakgroep zullen er één of meerdere bijeenkomsten ingepland worden. Een IFMS-bijeenkomst duurt 4 uur. De groepsgroote bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 specialisten.

     De bijeenkomst vindt plaats in een afgesloten ruimte waar apparatuur voor het tonen van een powerpoint beschikbaar is. Omdat het lange intensieve sessies betreft is het goed om bijvoorbeeld koffie, thee, fris en een lichte versnapering de ruimte te laten verzorgen. 

      
     MCG Scorion Feedback-vragenlijst

     Scorion biedt een digitale, persoonlijke omgeving waarin u uw evaluatie van het individueel functioneren gedurende de registratieperiode van vijf jaar kunt voorbereiden, uitvoeren en onderhouden, vanaf uw computer, tablet en telefoon.

     Scorion biedt een intuïtievere, persoonlijkere omgeving om jouw evaluatie van het individueel functioneren te noteren en bij te houden. MCG-Scorion werkt zeer eenvoudig en is gebruiksvriendelijk. Vanaf je PC, mobiele telefoon of tablet zijn alle vorderingen jaarlijks bij te houden, zoals bedoeld in het besluit herregistratie. Jaarlijks ontvang je een herinnering wanneer het POP bijgewerkt moet worden. 

     • IFMS-portfolio

     Je hebt je eigen, online IFMS-portfolio, waarin je je kunt voorbereiden op het IFMS-gesprek en jaarlijks het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) bijwerkt. In een oogopslag kun je terugzien wat je de voorgaande jaren hebt ingevuld.

     • 360 graden feedback opstarten

     Net als je gewend bent bij Vrest, wordt er van je verwacht dat je zelf de respondenten opgeeft. In Scorion kun je nu ook een gepersonaliseerde uitnodigingstekst opstellen die je uit eigen naam verstuurt naar de respondenten. Je verstuurt ook je eigen herinneringen. MCG kijkt op de achtergrond mee met uw voortgang. via onderstaande button kun je de handleiding download. In de handleing wordt uitgelegd hoe je respondenten kunt invoeren. 

      Klik hier om de handleiding te downloaden.

     • Rapportage

     Een week voorafgaand aan uw IFMS-bijeenkomst genereer je zelf de 360 graden feedback rapportage die vervolgens in een overzichtelijk PDF-document te downloaden is. Via een voorbereidingsformulier kun je je vervolgens aan de hand van de ontvangen feedback voorbereiden op de bijeenkomst.  Het is belangrijk dat je tijdens het IFMS-gesprek toegang hebt tot de rapportage. 

      
     Voorbereiding IFMS-bijeenkomst

     Je haalt meer uit het IFMS-gesprek als je je even voorbereidt. Als OLVG-collega’s staan jullie gezamenlijk stil bij het functioneren van de individuele deelnemers binnen de context van het team. Je brengt in een kleine groep van collega’s een (leer-)punt in dat betrekking heeft op je eigen functioneren als specialist en wat je flink bezighoudt.

     De collega’s stellen vragen, denken mee en helpen je zaken scherper te krijgen en misschien zelfs een aanpak of oplossing te bedenken. Uiteraard wordt de intervisie begeleid door een MCG-adviseur.

     Je haalt meer uit je IFMS-gesprek als je je voorbereidt. Zo kun je vooraf al nadenken over je leerdoelen. Wil je ingaan op een eerder leerdoel, bijvoorbeeld als het maar niet lukt om ermee aan de slag te gaan? Wil je een nieuw leerdoel inbrengen? Als dat het geval is, bedenk dan alvast waar dat over gaat.

     Via onderstaande button kun je onze reader met achtergrondinformatie over intervisie downloaden.

      Klik hier om de IFMS-reader te downloaden.

      De IFMS-bijeenkomst is opgedeeld in drie onderdelen:

     • Leerdoelen voor het team; we bespreken de geaggregeerde uitkomsten van de 360 graden feedback: zijn er aandachtspunten voor het team?
     • Leerdoelen voor het individu; daarna ontvangt elke deelnemer de persoonlijke uitslagen van de omgevingsfeedback in een rapport en formuleert een individueel leerdoel: waar kan ik aan werken om mijn persoonlijk functioneren binnen dit team nog verder te versterken?
     • Intervisie; vervolgens bespreken we deze individuele leerdoelen in intervisiegroepen van maximaal vier collega’s. Zij stellen gerichte vragen, luisteren goed en geven feedback. Zo krijgt de inbrenger met behulp van gezamenlijke analyse een beter zicht op eigen leerdoelen en hoe deze aan te pakken. 

     Het is belangrijk dat je tijdens het IFMS-gesprek toegang hebt tot de rapportage. 

      
     Over ons

     MCG richt zich al jaren op medische professionals. We ondersteunen vakgroepen, maatschappen, medische staven, bestuurders en toezichthouders bij teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Dat doen we bij perifere, topklinische en academische ziekenhuizen en zorggroepen.

     Naast IFMS begeleiden we bij fusies en coachen we vakgroepen. Als registermediators en lid van de  Vereniging Mediators in de Zorg ondersteunt MCG ook bij collegiale spanningen. Daarnaast nemen onze NIP-psychologen assessments af bij medisch specialisten.

     De achttien adviseurs van MCG onderscheiden zich door jarenlange ervaring op de werkvloer binnen medische staven op verschillende beslisposities, gecombineerd met een achtergrond als medisch specialist en/of arbeids- en organisatiepsychologie of bedrijfskunde.

     Voor meer informatie over ons bureau en onze diensten kun je ook terecht op deze website. Maak daar kennis met ons team, onze andere diensten en trainingen, of kijk eens op onze nieuwspagina

      

     “Hele zinvolle bijeenkomst, waarin open en veilig met elkaar van gedachten kan worden gewisseld over zaken die in het werk op ons afkomen. Fijn om dan feedback te krijgen van collega's."

     Een collega over de intervisie in 2020

     “Nuttig om met collega's ervaringen te delen en van gedachten te wisselen over oplossingen van bij hen en bij mijzelf levende problemen of aandachtspunten."

     MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2021