Training stafbestuurders

De training stafbestuurders is speciaal voor artsen met (belangstelling voor) een bestuurlijke rol binnen hun organisatie. In vier modules met specifieke thema’s worden de deelnemers toegerust met de belangrijkste elementen van praktisch medisch leiderschap.

Na het volgen van deze training zijn deelnemers beter in staat effectief invulling te geven aan de ‘menselijke kant’ van hun rol als medisch leider. Hoe leid en ondersteun je de collega-professionals? MCG creëert een externe omgeving/ netwerk waarin reflectie met professionals van buiten de eigen organisatie mogelijk is.

De training bestaat uit meerdere modules, telkens van twee dagen. Werkvormen zijn interactief, waarbij de rode draad wordt gevormd door groeiend, gedegen inzicht in de persoonlijke stijl, in combinatie met verschillende situaties: hoe reageer ik op mijn omgeving en vice versa?

Per module staat een zorggebied/ aandachtsgebied uit de praktijk centraal, evenals diverse leiderschapsvraagstukken: Hoe creëer ik vertrouwen? Hoe geef ik sturing? Hoe kan ik consolideren?

 

Aantal modules: 4

Duur training: 8 dagen (4 keer 2 dagen)

Minimaal aantal deelnemers: 8
Investering: € 5.000,- per deelnemer incl. arrangementskosten en overnachtingen
Locatie: Omgeving Utrecht. De definitieve locatie wordt op een later moment bekend gemaakt.
Trainer: Iedere module wordt begeleid door 1 á 2 trainers. Afhankelijk van het thema kunnen ook gastdocenten toegevoegd worden.

 
 
  • Module 1: Medisch leiderschap en gedragsstijlen

    Het startpunt van de leergang: inzicht krijgen in de eigen gedragsstijl en de invloed daarvan op de omgeving. Er wordt hierbij gewerkt met de DISC-methodiek. Welk effect heb je op je collega’s en wat is hun effect op jou? Waar krijg je energie van en waarvan juist niet?

Daarnaast komt de groepsdynamiek aan de orde. Hoe is de collectieve gedragsstijl als bestuur of vakgroep? Benutten jullie verschillen? Hoe kunnen jullie elkaar inspireren?  

  • Module 2: Communicatiestijlen in de praktijk

Deze module verdiept de vorige, waarbij vooral communicatie in de praktijk centraal staat. Als iemand onder druk staat, laat hij/ zij ‘natuurlijk’ gedrag zien met een bijbehorende communicatiestijl. Ben je bijv. dwingend, terugtrekkend, joviaal of detaillistisch?

Wat maakt een team effectief en hoe opereer jij in een team? Met inzet van een teamsimulator gaan deelnemers als team onder druk zaken oplossen die fout (dreigen te) gaan. Na afloop is er aandacht voor de samenwerkingsstijlen evenals de door de deelnemers gedemonstreerde stijl onder druk, in termen van DISC.

 

  • Module 3: Het ziekenhuis als profesionele orgainsatie

    Deze module besteedt aandacht aan de typische kenmerken van de professionele organisatie, en uiteraard de rol van de bestuurder daarbinnen. We staan stil bij concrete knelpunten die vragen om concrete antwoorden. Er wordt gereflecteerd op ingebrachte casuïstiek vanuit jouw professionele organisatie en we verkennen handelingsalternatieven.

 

  • Module 4: Verandermanagement

    In alle ziekenhuizen zijn er grote veranderingen gaande. Kiezen en implementeren van een nieuw EPD, een fusie of verandering in de managementstructuur, veranderingen in het zorgpakket, etc. Het begint met een idee van een individu en ontwikkelt zich langzaam via bewustwording van een kleine groep naar een omarming van het idee door een steeds grotere groep. Vervolgens moet het plan gemaakt worden en de rest van de organisatie overtuigd worden om dit plan niet alleen te kennen en begrijpen, maar ook te omarmen. Om tenslotte met zijn allen de verandering door te voeren.

Dit proces loopt zeker niet lineair en bevat vele aspecten. Om dit proces beter te kunnen managen is het belangrijk om niet alleen de verschillende bestuursstijlen te kennen (zie de eerdere modules) maar ook de verschillende manieren om, afhankelijk van de stijlen, de verschillende personen te kunnen overtuigen. Omdat dit ook afhankelijk is van de fase van verandering waar de organisatie in zit, is het noodzakelijk die fases te (her)kennen, om zodoende andere instrumenten  te kunnen inzetten.

 

De voorwaarden voor MCG-trainingen zijn van toepassing.

 

Inschrijven voor de 'Training Stafbestuurders'

2022 Activiteit
  Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria

Wellicht is een van onderstaande trainingen ook interessant?

2022 Activiteit
  Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
logo-mcg-op-oud-blauw-2-web

Een training incompany volgen?

Alle MCG-trainingen kunnen desgewenst op locatie verzorgd worden. Neem gerust contact met ons op voor een offerte op maat. 

Contact

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2022          Mijn MCG