Selectieassessment

Je bent uitgenodigd voor een selectieassessment, verzorgd door MCG Consulting. Op verzoek van onze opdrachtgever adviseren wij bij selectiebeslissingen door onderzoek naar de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie.

Onderzocht kunnen worden: persoonskenmerken, cognitieve capaciteiten, leiderschapsstijlen en voor de functie relevante competenties. MCG Consulting hanteert het crossvalidatiemodel. Hiermee worden de voor de functie relevantie competenties op verschillende momenten en via verschillende onafhankelijke instrumenten getoetst, waardoor de betrouwbaarheid en de validideit van de metingen wordt vergroot.

Persoonlijkheidsvragenlijst
De vragenlijst bestaat uit een groot aantal stellingen. Per stelling geef je aan in hoeverre je jezelf herkent in de uitspraak. De vragenlijst is niet aan tijd gebonden. Het is de bedoeling niet te lang na te denken bij het invullen van de vragenlijst. Bij het invullen van de vragenlijst moet je uitgaan van jouw werksituatie.

Capaciteitentests
De capaciteitentests bestaan uit: cijferreeksen, figurenreeksen, verbale analogieën en logisch redeneren. Bij deze tests zijn de opgaven tijdgebonden; de duur zal steeds duidelijk worden aangegeven. Voorafgaand aan elke test wordt een instructie gegeven. Er is per test een aantal oefenopgaven, zodat je jezelf de test eigen kunt maken voordat de echte test begint. Tussen de subtests kun je eventueel kort pauzeren. Hieronder kort meer informatie over de onderdelen van de capaciteitentest.


 Numeriek
Bij de numerieke test wordt je gevraagd om het logische verband in een reeks van cijfers te ontdekken. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies waarbij berekeningen gemaakt worden en functies waarbij op basis van numeriek materiaal conclusies moeten worden getrokken.

 Abstract
Bij de abstracte test wordt je gevraagd om in een reeks figuren een patroon te ontdekken en deze op logische wijze toe te passen. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies die conceptueel complex zijn en waarvoor probleemoplossend vermogen gevraagd wordt.

Verbaal
Bij de verbale test wordt je gevraagd om uit zes woorden, precies die twee woorden te kiezen die tezamen met de twee aangeboden woorden een analogie vormen. Deze verbaal-analytische capaciteit is van belang voor functies waarvoor verbaal en/of schriftelijk redeneervermogen gevraagd wordt.

Logisch redeneren
Logisch redeneren meet het vermogen om logische conclusies te trekken uit verbaal aangeboden informatie. Er wordt gevraagd om de juistheid van een conclusie te beoordelen op grond van wat in twee eerdere beweringen wordt gesteld. Deze analytische capaciteit is van belang voor functies waarbij (complexe) teksten en gesproken woord begrepen moeten worden.


Voor meer informatie over assessments en gratis oefenopgaven klik je op onderstaande knop. 

Klik hier voor gratis oefenopgaven  

Leiderschapstest (indien van toepassing)
Met deze test wordt inzicht verkregen in jouw leiderschapsstijl en -kwaliteiten. Je krijgt verschillende situaties voorgelegd waarbinnen je als leider optreedt. Je beoordeelt vervolgens hoe effectief verschillende reacties zijn in de voorgelegde situatie. Deze test wordt vooraf gegaan door een instructie met oefenopgaven en loopt niet op tijd.

Rollenspel
In een rollenspel wordt een werksituatie gesimuleerd. De bedoeling is dat je jezelf in deze situatie inleeft en vorm geeft aan de opgedragen rol. Aan de hand van een aantal vooraf geformuleerde competenties wordt beoordeeld in welke mate je het gewenste gedragsarsenaal hebt laten zien. 

Interview
Er zal een interview plaatsvinden met onze consultant, waarin de volgende onderwerpen aan bod kunnen komen: arbeidsverleden, persoonlijke ontwikkeling en motivatie. Dit contact biedt ruimschoots de gelegenheid om jouw persoonlijke situatie kleur en reliëf te geven. 

Nog enkele tips
Het is raadzaam redelijk fit – fysiek en mentaal – aan het onderzoek deel te nemen. Zo wordt de beste indruk verkregen. Het is belangrijk dat je jezelf tijdens het assessment op uw gemak voelt. Informele kleding is toegestaan. Eventueel kun je ter voorbereiding het boek “De nieuwe assessmentgids” van Wim Bloemers lezen (ISBN13 9789026327346).

Rapportage en gegevensverwerking
MCG Consulting zal de gegevens uit de diverse onderdelen verzamelen en beoordelen. De bevindingen worden weergegeven in een overzichtelijke rapportage. Dit rapport wordt alleen na jouw goedkeuring gedeeld met onze opdrachtgever. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van jouw gegevens en de informatie uit de rapportage door MCG Consulting.

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2021           Mijn MCG