Begeleiding bij organisatie- en cultuurveranderingen

Veranderingen binnen organisaties zijn een gegeven. Voor een effectieve verandering moet er wel eerst aandacht zijn voor de huidige cultuur en het gedrag van alle medewerkers binnen de organisatie. De uitdaging is iedereen mee te krijgen van de abstracte visie naar concreet gedrag. Hoe komen we van A naar B?

 

Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen. Dit is geen cliché, maar essentieel voor het slagen van een verandertraject. Na het opstellen van de nieuwe strategie staat of valt het succes van verandertrajecten met het eigen gedrag van leidinggevenden, MT’s en besturen. Door als top het voortouw te nemen ervaren medewerkers de urgentie om (ook) te veranderen.

Met een focus op (het eigen) gedrag begeleiden wij leidinggevenden, MT’s en besturen bij organisatie- en cultuurveranderingen. Dit doen we onder meer met behulp van de DISC-gedragsmethodiek.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

Download brochure

Formulier invullen dan pas download brochure

Informatie ontvangen op uw vakgebied?
Meld u hier aan om op de hoogte te blijven.