Deel 2: IFMS-Light voor A(N)IOS

Door Fréderique Iedema 

In de vorige nieuwsbrief schetsten we het beeld van het groeiende aantal basisartsen dat uitvalt door burn-out of vergelijkbare klachten: van 1 op de 5 in 2018 is dit binnen vier jaar gestegen naar een kwart van de basisartsen, volgens een enquête van De Jonge Specialist uit 2022¹. Specifieker blijkt uit deze enquête dat de meeste ANIOS zich onvoldoende gesteund voelen en dat ruim driekwart (77%) behoefte heeft aan coaching of externe begeleiding². MCG Consulting heeft in samenwerking met het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hiertoe een effectieve manier ontwikkeld om basisartsen te steunen: IFMS-Light.

Naar aanleiding van het enthousiasme na de positieve ervaringen van de medische staf met reguliere groeps-IFMS ontstond het idee om de basisartsen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp een soortgelijk IFMS-traject aan te bieden. In tegenstelling tot de IFMS voor medisch specialisten die eenmaal per vijf jaar plaatsvindt, kent de IFMS-Light juist een jaarlijkse cyclus. Er wordt 360-graden-feedback verzameld en eerder opgestelde doelen worden geëvalueerd. Deze opzet stimuleert zelfreflectie en biedt artsen inzicht in hoe ze door anderen worden ervaren. Zoals een deelnemer zelf omschrijft: 

“Heel blij met feedback, dit heb ik tijdens het begin van mijn werk gemist.”

De IFMS-bijeenkomsten bieden vervolgens ruimte om casuïstiek te bespreken, uitdagingen te delen en van elkaar te leren. Met name de basisartsen zélf geven aan hoe waardevol en leerzaam ze dit vinden: “Veel nuttige tips gekregen van collega's. Fijn om te horen dat mijn struggles worden herkend door collega's." Naast de focus op groei wordt er dus ook stilgestaan bij welke sterke kwaliteiten extra benut kunnen worden. Dit gebeurt onder begeleiding van een MCG-adviseur in een veilige omgeving, waar basisartsen vrijuit kunnen spreken zonder vrees voor beoordeling of repercussies. Deze invulling van IFMS-Light sluit goed aan bij de behoefte van de ANIOS:

“Fijn om in een kleine groep collega's te reflecteren op je werk; […] je kan veel leren van elkaars ervaringen. Manier was passend (eerst feedback vragen en daarna over door praten).”

Duurzame zorg, gidsen voor groei: mentorschap in actie
Om ervoor te zorgen dat de resultaten niet alleen worden gemonitord, maar ook daadwerkelijk beklijven en uiteindelijk leiden tot duurzame verbeteringen heeft het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis ook een mentorsysteem opgezet. Ervaren artsen worden aangewezen als mentor en bieden individuele begeleiding en ondersteuning aan basisartsen. Deze mentoren fungeren als een klankbord, geven advies en ondersteunen in het concretiseren van leerdoelen. Zo helpen zij hen om te groeien in hun rol als arts en is er voldoende ruimte om te sparren. Deze combinatie van intervisie en mentorgesprekken zorgt voor een gestructureerde begeleiding met concrete handvatten om de basisartsen te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele groei. Basisartsen vinden het “heel waardevol om als jonge dokter stil te staan bij je ontwikkeling”. IFMS-Light draagt bij aan de binding met het ziekenhuis en helpt hiermee om de uitval van basisartsen te verminderen. 

Een andere manier om de verbinding tussen basisartsen en het ziekenhuis te versterken is om ze actief te betrekken bij teambijeenkomsten. Hoewel basisartsen een belangrijk onderdeel van het team vormen, worden ze af en toe over het hoofd gezien. In de volgende nieuwsbrief komen we graag terug op de gerichte teambijeenkomsten die MCG verzorgt in het kader van psychologische veiligheid op de werkvloer. Het vergroten van de psychologische veiligheid in teams en het verbeteren van de werksfeer en productiviteit staan hierin centraal.

Ben je nieuwsgierig geworden naar IFMS-Light of wil je inspiratie op doen om een vergelijkbaar initiatief te implementeren? Neem dan contact met ons op!

 

030 – 236 94 85

ofni.[antispam].@meijercg.nl of euqirederf.[antispam].@meijercg.nl

 

 

[1] https://dejongespecialist.n/2022/nationale-anios-enquete-gezond-en-veilig-werken-2022/
[2] https://www.medischcontact.nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/anios-een-negatieve-term-voor-een-fantastisch-vak

Ontvang je de MCG-nieuwsbrief nog niet en wil je deze voortaan direct in je inbox ontvangen?
 Klik hier om je in te schrijven


MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Klachtenregeling | Copyright 2024