Vakgroepprofiel

Zijn jullie als vakgroep opzoek naar een nieuwe collega en willen jullie weten hoe je de vacature het best kunt invullen? MCG Consulting denkt graag mee over welke karaktereigenschappen, naast gedegen vakinhoudelijke kennis en ervaring, kandidaten moeten hebben om optimaal aan te sluiten bij de behoeften van de vakgroep als team.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden gebruikt MCG een online, valide, team-assessmentmethode: DISC. We stellen aan de hand van de uitkomsten een zogenaamde teamgrid op. Deze grid geeft een helder beeld m.b.t. sterk en zwak ontwikkelde gedragsstijlen (karaktertypes) binnen de vakgroep. Vervolgens beschrijven we, op basis van de teamgrid, wat de sterkten en de ontwikkelpunten van het team zijn. Ook geeft de grid een zekere indicatie van potentieel leiderschap binnen het team.

Tot slot stellen we een advies op m.b.t. de vraag welke karkatereigenschappen bij kandidaten een waardevolle aanvulling op het bestaande team kunnen vormen.

Hoe werkt het?
Wij werken graag met de zogenaamde DISC-methodiek om gedrag en teamdynamiek inzichtelijk te maken. Deze methodiek geeft inzicht in verschillen tussen persoonlijke stijlen en hoe je hier effectief mee om kunt gaan. Door een korte webbased vragenlijst in te vullen stel je je persoonlijke DISC-profiel op. Invullen kost ongeveer 10 tot 15 minuten. In het profiel wordt een algemene uitleg gegeven en wordt jouw persoonlijke gedragsstijl beschreven, met sterkten en valkuilen.

Nadat elk vakgroeplid de vragenlijst heeft ingevuld starten wij met het opstellen van het vakgroepprofiel. Hierin worden de resultaten anoniem weergegeven.

Wat levert het op?
MCG Consulting adviseert de vakgroep over welke karaktereigenschappen de kandidaat moet bezitten om aan te sluiten bij de behoeften van de vakgroep. Maar dat is niet alles! Ieder vakgroeplid ontdekt zijn persoonlijke, onbewuste drijfveren die bepalen hoe je met je collega’s van de vakgroep en andere disciplines samenwerkt. Ook hebben ze grote invloed op hoe jij met ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisatie, de praktijk en de vakgroep omgaat.

Ervaring leert dat deze benadering leidt tot meer zelfinzicht, maar ook tot meer begrip voor de teamdynamiek en het gedrag van collega’s. Daardoor wordt het gemakkelijker de stijl en de aanpak van de ander te waarderen, ook als je het zelf heel anders zou doen. DISC biedt een gemeenschappelijke ‘taal’ om gedrag te kunnen begrijpen en te bespreken.

Hoe MCG werkt
Het aannemen van nieuwe collega’s is een belangrijke stap. Benieuwd hoe MCG jouw vakgroep kan adviseren? Neem dan contact met ons op.

Contact

 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2024