Digitale versus conventionele adviespraktijken

Door de coronacrisis heeft de digitalisering een flinke groei doorgemaakt, zowel op de werkvloer als in het onderwijs. Ook bij MCG hebben wij de digitale ontwikkelingen versneld. Waar wat is nou eigenlijk de effectiviteit van online training en intervisie? Wij vroegen onze consultants naar de literatuur versus de praktijkervaring.

De literatuur

Onder studenten wordt veel onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van trainingen. Uit een verzameling van vergelijkbare onderzoeken (meta-analyse) blijkt dat een combinatie van online én offline training gemiddeld effectiever is dan uitsluitend online of offline. Een drietal belangrijke bevindingen uit deze meta-analyse:

  • De leereffectiviteit is sterker wanneer de online leermethode in samenwerking plaatsvindt. Dit kan gerealiseerd worden door de instructies en leermethode in groepen en onder begeleiding van een professional uit te voeren.
  • Leereffecten zijn sterker wanneer het materiaal en de instructies zowel online als offline worden aangeboden.
  • Begeleiding tijdens een online training door een instructeur versterkt de effectiviteit van de training (Means, Toyama, Murphy & Baki, 2010).

Ook ander onderzoek (Pei en Wu, 2019) bevestigt het belang van instructies onder begeleiding. Zij toonden aan dat online leren een betere leereffectiviteit had, maar alleen wanneer instructies in samenwerking werden aangeboden onder begeleiding van een professional.

De praktijk
De literatuur geeft dus een duidelijk beeld: online leren is effectief, mits goed begeleid. Maar hoe zit het met online training en intervisie in de praktijk? Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan. Het afgelopen jaar hebben onze consultants hier ruimschoots ervaring mee op kunnen doen. Om een beeld van hun ervaringen te schetsen volgt hieronder een kort vraag en antwoord met onze adviseurs Marco van Liempt en Annemarie Vast.


Hoe ervaren jullie de digitale uitvoering in vergelijking tot de conventionele uitvoering?

Annemarie: “Het heeft me verbaasd hoe snel het went! In het begin was je regelmatig de eerste 10 minuten kwijt met iedereen online krijgen en was ik naast trainer ineens ook ICT’er. Maar inmiddels heeft iedereen zijn weg hierin gevonden en kun je net zulke mooie, vertrouwde gesprekken voeren als wanneer je live met elkaar aan tafel zit. Hoewel ik nog steeds de voorkeur geef aan live sessies, heeft het digitaal begeleiden ook zo zijn voordelen. Die mute-knop is bijvoorbeeld best handig bij sommige groepen.”

Marco: “Verrassend effectief. Als ik digitale intervisiebijeenkomsten vergelijk met intervisie op locatie, verlopen de digitale gesprekken zeer vergelijkbaar. Daarbij worden nog steeds zeer persoonlijke ervaringen gedeeld. Wanneer emoties een grote rol spelen, wordt er door alle deelnemers betrokken op gereageerd en mee omgegaan. Zelf heb ik nog geen situaties meegemaakt, waarbij ik me als begeleider beperkt voel door de afstand. Tegelijkertijd zijn de paar sessies op locatie wel een verademing.”


Hoe merken jullie dat deelnemers dit ervaren?

Marco: “In het begin vrij zoekend, en de laatste weken met de opnieuw aangescherpte maatregelen merk ik dat deelnemers veelal wel vertrouwd zijn met digitale communicatie. Slechts in een enkele situatie leveren technische problemen voor oponthoud. Daarnaast zijn ze bijna zonder uitzondering van mening dat ze volgende keer graag weer een persoonlijk gesprek willen hebben, ook als dit weer digitaal is.”

Annemarie: “Ondanks dat het voor beide partijen went, geeft tot nu toe iedere deelnemer aan dat ze live sessies verkiezen boven digitaal. Het is nou eenmaal fijner om elkaar echt in de ogen te kijken. Je merkt ook dat sommigen een hogere drempel ervaren om een lastig, persoonlijk onderwerp in te brengen. De luchtigheid om zo’n sessie heen wordt dan ook gemist. Digitaal maak je toch minder makkelijk een grapje tussendoor. Kortom, digitaal blijft dus second best.”

Ik was vooraf wat sceptisch, zeker omdat het nu digitaal gebeurt, maar mijn verwachtingen zijn overtroffen. Intervisie was digitaal ook nuttig en goed.

Advocaat
 


Stel dat een organisatie twijfelt tussen (1) nu starten met een digitaal adviestraject of (2) wachten tot conventionele trajecten weer van start kunnen gaan. Wat adviseren jullie en waarom?

Marco: “Op dit moment adviseren we vanwege de huidige maatregelen om sessies zoveel mogelijk digitaal door te laten gaan om oponthoud te voorkomen. En tegelijkertijd kunnen er heel goede bezwaren zijn en dan is het door laten gaan van een sessie op locatie met inachtneming van de afstand verstandiger en goed mogelijk. Je moet daarbij vooral denken aan situaties waarbij door afstel de onderlinge spanningen verder vergroot worden.”

Annemarie: “Natuurlijk hangt het sterk af van wat er op dat moment speelt. Sommige thema’s kun je toch beter in persoon met elkaar bespreken. Afhankelijk van de urgentie kijk je dan wat er binnen de huidige maatregelen live mogelijk is. In het algemeen raad ik aan om bijeenkomsten zoveel mogelijk door te laten gaan, omdat met elkaar in contact blijven enorm belangrijk is. Juist ook in deze tijden. Bij digitale sessies hoor ik ook vaak terug van deelnemers dat ze blij zijn dat ze het hebben doorgezet.”

Meer weten?
Ben je benieuwd wat MCG Consulting voor jouw team kan betekenen, live of digitaal? Neem dan contact met ons op.
Contact

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Klachtenregeling | Copyright 2024