IFMS voor revalidatieartsen

IFMS is vanaf 2020 verplicht voor alle medisch specialisten, ook voor revalidatieartsen. MCG biedt revalidatiecentra en zelfstandige revalidatieartsen logistieke en inhoudelijke begeleiding bij het opzetten en doorlopen van de IFMS-cyclus.

IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) geldt al jaren als dé methode voor medisch specialisten om op hun eigen functioneren te reflecteren. Inmiddels hebben bijna 9000 medisch specialisten onder onze begeleiding een IFMS-cyclus doorlopen. 

Volledige ontzorging met MCG-Scorion
Met ingang van 1 januari 2020 bestaat de aanvullende eis voor IFMS dat het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) aantoonbaar jaarlijks wordt bijgewerkt. Met MCG-Scorion heb je als revalidatiearts een online portfolio, waarin je de zelfevaluatie invult, het POP bijhoudt en de 360-graden-feedbackrapportage kunt inzien. Op deze manier is voor de herregistratie makkelijk aan te tonen dat er een zorgvuldig evaluatiesysteem is ingericht. Kijk hier voor meer informatie over MCG-Scorion.

Hoe werkt MCG
Ieder IFMS-traject start met het verzamelen van feedback over het functioneren. Als revalidatiearts geef je respondenten op, MCG zamelt de feedback in. Onze digitale 360-graden-feedbackvragenlijst is een korte vragenlijst gebaseerd op de CanMEDS.

Vervolgens verwerken wij de antwoorden tot een persoonlijke rapportage die als input dient voor een vertrouwelijk tweegesprek met een MCG-adviseur. Dit gesprek kan bij MCG Utrecht plaatsvinden of digitaal via een videoverbinding. Het POP kan vervolgens jaarlijks bijgewerkt worden in MCG-Scorion. 

Wil je als vrijgevestigde revalidatiearts of als revalidatiecentrum meer informatie over een bilateraal IFMS-gesprek bij MCG? Of wil je met een aantal collega's groeps-IFMS doen? Vraag hieronder onze brochure aan of neem contact met ons op voor meer informatie.

De bijeenkomst was goed voorbereid door de auditor/IFMS-gesprekspartner. Er werden interessante en relevante vragen gesteld. Het gaf nieuwe inzichten die meegenomen kunnen worden in het POP. Het was bovenal vooral een leuk inspirerend gesprek.

Revalidatiearts
Kies nooit 'zomaar' jouw coach: risico & tips
 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2024