Onze instrumenten

MCG Consulting maakt gebruik van diverse gevalideerde teamanalyse-instrumenten ter ondersteuning van haar diensten. Hieronder enkele voorbeelden.

360-graden-feedback
Het verzamelen van feedback is een belangrijk onderdeel van IFMS. MCG werkt hiervoor met een digitaal feedbackformulier, volledig gebaseerd op de bekende CanMeds. Respondenten wordt gevraagd aan te geven in welke compententie de collega uitblinkt en aan welke competentie nog gewerkt mag worden. MCG biedt desgewenst ondersteuning bij het verzamelen van de feedback en het genereren van de rapportages. 

In samenwerking met Parantion bieden wij MCG-Scorion aan: een handig online portfolio voor uw IFMS-traject. Klik hier voor meer informatie over MCG-Scorion. MCG werkt daarnaast ook nauw samen met Vrest. Als het ziekenhuis of de instelling hier al mee werkt, kunnen wij hier makkelijk op aansluiten.

UBES (Vitaliteitsscan)
Ben je (nog) een bevlogen professional? Als medisch specialist of advocaat heb je een prachtig beroep, waar je trots op kunt zijn. Maar ervaar je dat ook zo?  UBES focust op vitaliteit. Kunnen jullie daarover praten als collega's? Is er gericht beleid voor collega's die het even niet trekken? Praten jullie gemakkelijk over werk-privéinterferentie? 

Alle teamleden vullen voor zichzelf digitaal een vitaliteitsscan in (ca. 10 minuten). Deze scan is gebaseerd op het bekende en gevalideerde Job Demands-Resource model (o.a. Schaufeli). Na het invullen ontvang je direct een persoonlijke rapportage in de mail. In een groepssessie onder leiding van een MCG-adviseur wordt het model toegelicht en worden de uitkomsten besproken. 

DISC
MCG werkt graag met de DISC-methodiek van Q4 Profiles om gedrag en teamdynamiek inzichtelijk te maken. Het Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel geeft inzicht in wat een mens bewust en onbewust beweegt, hoe iemand de dingen graag doet en welke verandering van gedrag we zien bij een verandering van de omstandigheden. 

Ook geeft het profiel inzichten in onder andere de sterkten en valkuilen, de persoonlijke communicatievoorkeuren en mogelijk energieverlies. Ervaring leert dat deze benadering leidt tot meer zelfinzicht, maar ook tot meer begrijp voor de teamdynamiek en het gedrag van collega's. Alle teamleden vullen voor zichzelf digitaal een vragenlijst in (ca. 10 minuten). Dit resulteert in een rapportage die de persoonlijke stijl in kaart brengt. De rapportage is valide en waardenvrij, er is geen sprake van ongewenste of gewenste uitkomsten. 

Team Climate Inventory (TCI)
De TCI is een theoretisch onderbouwd en gevalideerd instrument voor het meten van het teamklimaat. Het bestaat uit een viertal dimensies ('Ervaren veiligheid voor participatie', 'Ondersteuning bij innovatie', 'Visie' en 'Taakgerichtheid') en 13 subschalen. Alle teamleden vullen een digitale vragenlijst in. De TCI meet het functioneren van teams af aan de mate waarin zij als team daadwerkelijk bereid zijn om samen het beste te bereiken. Eventuele belemmeringen daarbij worden helder omschreven. 

We werken hierbij samen met het Radboud UMC; deze heeft de test naar het Nederlands vertaald en deze gevalideerd en toepasbaar gemaakt voor (multidisciplinaire) ziekenhuisteams in de Nederlandse situatie.

 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2024