Nieuws

Professionalisering van de balie in de moderne tijd

Geplaatst op 02-06-2021  -  Categorie: Advocatuur

De advocatuur behoort tot de zakelijke dienstverlening waarin Professional Services Firms (PSF's) zich in de twintigste eeuw hebben ontwikkeld. Advocatenkantoren nemen daarbinnen een bijzondere plaats in.

Ze worden namelijk bevolkt door advocaten die allen min of meer dezelfde opleidingsachtergrond hebben en die zich uitsluitend bezighouden met juridische dienstverlening, bestaande uit advies en juridische bijstand in rechte. Er bestaat veel juridisch onderzoek op een toenemend aantal juridische terreinen en specialismen. Onderzoek naar de organisatorische, bedrijfskundige en economische betekenis van Professional Services Firms in de juridische context bestaat echter nog nauwelijks in Nederland.

Rob van Otterlo heeft zich als hoogleraar ‘organisatie van de juridische dienstverlening’ aan de UvA beziggehouden met de betekenis van de organisatieontwikkeling in het juridische domein. Onderzoek en onderwijs hebben hierbij betrekking op de betekenis en samenhang van de te onderscheiden componenten van Professional Services Firms. Die componenten zijn resultaatgebieden en kernprocessen, met elkaar verbonden door leiderschap en cultuur. De resultaatgebieden omvatten zogenoemde stakeholders: cliënten, eigenaren en professionals. De kernprocessen bestaan uit strategie, Human Resource Management, kwaliteitsmanagement, kennismanagement en planning & control.

Het onderzoek en onderwijs op deze gebieden is heden nog net zo actueel als ten tijde van Van Otterlo’s inaugurele rede in 2008. Deze rede is via onderstaande button te downloaden.

 

Download inaugurele rede


 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Klachtenregeling | Copyright 2024