Nieuws

Uitkomsten seminar advocatuur: kwaliteitstoets

Geplaatst op 03-01-2024  -  Categorie: Advocatuur

Op donderdag 30 november jl. hebben wij tijdens een interactieve bijeenkomst gesproken over de effectiviteit van intervisie. Gezamenlijk met sprekers uit de wetenschap, NOvA en de praktijk hebben we gereflecteerd op wat de kwaliteitstoets tot nu toe heeft opgeleverd.

Richta IJntema nam ons, als universitair docent psychologie, eerst mee terug naar de kern van kwaliteitstoetsing: wat levert het de advocatuur op en wat maakt nou dat dit verplicht is gesteld? Zij schetste aan de hand van wetenschap voorwaarden voor effectieve intervisie en besprak de initiële bevindingen vanuit de actuele literatuur.

Bernard de Leest maakte vanuit zijn betrokkenheid bij het opzetten van de kwaliteitstoetsen van de NOvA de balans op tussen drie verschillende vormen van kwaliteitstoetsing: intervisie, GIO en peer review. Waar liggen de knelpunten en hoe kunnen we de kwaliteit van kwaliteitstoetsing blijven verbeteren in de toekomst?

Ernst-Jan van de Pas, advocaat-partner Dirkzwager, deelde zijn ervaringen met intervisie en lichtte toe hoe gerichte thema’s open gesprekken kunnen faciliteren. Daarbij besprak hij de combinatie van verschillende vormen van intervisie en hoe dit kan dienen als interessante tool voor het bestuur van een kantoor.

Klik hier om de korte weegave van de discussie te downloaden.


 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Klachtenregeling | Copyright 2024