NVIC Najaarscongres
Werkdruk: de onderstroom

Op donderdag 15 september jl. vond het NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) Najaarcongres plaats in Amersfoort, met als centraal thema: ‘druk & drukte’. Er was gekozen voor een programma waarin zowel de ‘hard-skills’ als de ‘soft-skills’ aan bod kwamen.

MCG-collega Marjolijn sprak op het congres over ‘de onderstroom in de samenwerking’. Hieronder het eerste deel van haar samenvatting. In de volgende nieuwbrief het tweede deel.    

Marjolijn Wibbelink:
Op het najaarscongres van de NVIC mocht ik spreken over de onderstroom in de samenwerking. Ik heb de intensivisten verteld over het mechanisme waarbij ons onderbewustzijn ons gedrag sterk bepaalt en daarmee ook de manier waarop we samenwerken. 

Uit mijn adviespraktijk heb ik een top 5 van onderstroomuitspraken opgesteld. Uitspraken gebaseerd op onbewuste oordelen, die we niet benoemen. Maar wel degelijk opspelen in de dagelijkste praktijk en de samenwerking verstoren. 

  • Ik heb gelijk en die ander heeft ongelijk
  • Ik doe toch wat ik zelf wil
  • Het heeft geen zin, er verandert toch niets
  • Als ik niets doe dan gebeurt er helemaal niets
  • Hij of zij heeft me echt gekwetst hiermee

Herkenning alom. Het is menselijk om deze gedachten te hebben en daar zelfs aan vast te houden. Omdat ze in ons onderbewustzijn zitten, uiten we ze echter niet.

nvic-najaarscongres-marjolijn-wibbelink-1

Wat we inmiddels ook weten is, dat deze gedachten of oordelen van grote invloed zijn op hoe er wordt samengewerkt binnen een vakgroep. Daarom is het van belang om meer grip te krijgen op de onderstroom in een vakgroep, zodat je daarop kunt sturen.

Het valide DISC-gedragsmodel kan daarbij helpen door gedragsstijlen en de daarmee samenhangende onderstroom in kaart te brengen. Zo kunnen deze onbewuste drijfveren van collega’s toch bespreekbaar worden gemaakt. Dat is belangrijk, want als we afspraken willen maken over samenwerking, dan gaat dat niet door alleen cognitief en inhoudelijk met elkaar kaders vast te stellen. Het is vooral belangrijk om te weten wat er onder die samenwerking doorstroomt aan drijfveren en opvattingen.

Iedere arts wil toegevoegde waarde leveren op zijn of haar manier. En daar gaat het vaak fout in de samenwerking, omdat die onbewuste drijfveren wezenlijk verschillen. Deze drijfveren zijn verankerd in ons brein en onze persoonlijkheid.

De een wil tempo en doelen behalen en voelt zich gewaardeerd als dat lukt. De ander ervaart juist toegevoegde waarde als er tijd wordt genomen om zorgvuldig te kunnen handelen. Weer een ander wordt gedreven door onderlinge harmonie.

Voor je het weet heb je discussie met elkaar of ga je juist discussie uit de weg. In eerste instantie lijkt het alsof het een inhoudelijk verschil van inzicht betreft. We weten inmiddels dat het niet zozeer over de inhoud gaat, maar wel over de weg ernaartoe, de manier waarop. We hebben het dan over gedrag en communicatie: begrijpen we elkaar eigenlijk wel?

Ik zie in de dagelijkse praktijk wat het betekent als medisch specialisten elkaar niet verstaan, omdat ze simpelweg geen methode hebben om wat er onderstroomt te benoemen en te begrijpen.

Werken met het DISC-gedragsmodel geeft een taal om verschillen bespreekbaar te maken en elkaar beter te begrijpen. Dat maakt het makkelijker om samen te werken. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer

Ontvang je de MCG-nieuwsbrief nog niet en wil je deze voortaan direct in je inbox ontvangen? Klik dan hier om je in te schrijven! 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2023