Preventie van grensoverschrijdend gedrag (GOG)

Door Fréderique Iedema

“Iedereen kan voor zichzelf wel bepalen wat betamelijk gedrag inhoudt.”

Dit is een stelling waar de meeste mensen het in principe mee eens zullen zijn. Is dat terecht?

Het is redelijk om ervan uit te gaan dat mensen weten wat passend en respectvol gedrag is. Dit mogen we ook van elkaar verwachten. Echter, dit betekent op de werkvloer niet automatisch dat andere mensen precies dezelfde normen voor collegiaal gedrag hanteren. Wat de een als gepast beschouwt, kan door een ander als onveilig of zelfs grensoverschrijdend gedrag worden gezien. En zelfs wanneer de intentie achter het gedrag goed is, kan het voorkomen dat het niet als zodanig wordt opgevat. Het blijkt dus niet altijd mogelijk om te voorspellen hoe jouw gedrag op de ander overkomt.

Wanneer collega’s ieder voor zich bepalen wat passend gedrag is, gaan ze niet meer met elkaar in gesprek. Deze individualistische manier van samenwerken kan leiden tot verhoogde drempels om  elkaar op gedrag aan te spreken. Dit kan een negatieve invloed hebben op de sociale veiligheid op de werkvloer. Niet alleen tussen twee personen, maar ook binnen grotere groepen. Als collega’s elkaar niet aanspreken, kan hierdoor namelijk de situatie ontstaan waarin onbetamelijk gedrag niet wordt gecorrigeerd. De gesloten aanspreekcultuur houdt deze situatie vervolgens in stand. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk normen en waarden te definiëren en een cultuur te creëren waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het handhaven daarvan.

Als het gaat om sociale veiligheid tussen collega’s, is het altijd beter om proactief te handelen en problemen te voorkomen dan achteraf te moeten repareren. Een veilig werkklimaat is essentieel voor goede collegiale samenwerking. Het zorgt ervoor dat je nu en in de toekomst met plezier naar je werk gaat. Het vermindert verzuim en het helpt ook bij het aantrekken van nieuwe collega’s. Het is dus zaak om in te zetten op het voorkomen van onveilige situaties, deze vroegtijdig te signaleren en te weten hoe te handelen als deze zich voordoen. Daarmee wordt geen onnodig zwaar geschut ingezet.

 
gog-mcg

Het begint met het vergroten van kennis en bewustwording binnen je team. Wat is nu eigenlijk sociale veiligheid? Hoe maak je jouw grenzen op een collegiale manier duidelijk? Hoe voorkom je ongewenst of zelfs grensoverschrijdend gedrag? Daarnaast zijn het versterken van vaardigheden, zoals feedback geven en ontvangen en het aanstippen van de aanspreekcultuur binnen de groep van belang voor de sociale veiligheid.

Al deze aspecten komen aan bod in de nieuwe training “Preventie van grensoverschrijdend gedrag (GOG)” die MCG dit jaar heeft gelanceerd. Benieuwd naar hoe deze training sociale veiligheid aankaart en makkelijker bespreekbaar maakt?

Neem dan contact met ons op!MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Klachtenregeling | Copyright 2024