Teamtraining

Werken jullie nog handig samen? Versterken jullie elkaar en wat kan hierin nog beter? Het team waarin je als professional werkt heeft grote invloed op het welbevinden binnen het beroep. Vaak wordt met onderhoud van het teamfunctioneren gewacht tot het eigenlijk al te laat is. Voorkom collegiale spanningen of suboptimale/inefficiënte werkwijzen! 

Individuele training

Investeer in jezelf en ga aan de slag met een van onze praktische trainingen, waar je tools krijgt aangereikt om jezelf verder te ontwikkelen als professional. Onderstaande trainingen kunnen desgewenst op locatie verzorgd worden. Neem vooral contact met ons op voor een offerte op maat. Het aanbod wordt regelmatig uitgebreid, dus houd de site in de gaten.

 
Ben ik (nog) een bevlogen medewerker?

Je hebt een prachtig beroep, waar je trots op kunt zijn. Maar ervaar je dat ook zo? Ga je fluitend naar je werk en kom je ook weer fluitend thuis?

 
Samenwerking en teamdynamiek

Inzicht in de eigen persoonlijke stijl en begrip voor elkaars stijlverschillen blijkt een belangrijke pijler onder het werken aan het onderlinge vertrouwen.

 
Team-APK

Als team hebben jullie teamonderhoud nodig: werken jullie nog goed samen? Willen jullie hetzelfde bereiken en passen de ambities (nog) goed bij elkaar? Tijd voor jullie 'APK'. 

Lees verder

 
Teambijdragen: wie doet eigenlijk wat?

Iedere collega draagt op een eigen manier bij aan het teamfunctioneren. We onderscheiden acht typen bijdragen aan het groepsfunctioneren. 

 
Teamklimaat: olifant in de kamer?

Open een eerlijk discussiëren en zo nodig confronteren is van groot belang om productief groepsoverleg te kunnen voeren. 

Lees verder

 
 
Gespreksleider intervisie advocatuur

Een praktische, intensieve training die de deelnemers in staat stelt om op gestructureerde wijze met collega's te praten over en te reflecteren op het eigen functioneren, leidend tot verdieping van kennis, inzicht en vaardigheden en dus tot effectiever professioneel gedrag. Je leert hoe je kleine intervisiegroepen kunt begeleiden.

Lees verder

 
Patroonscursus

Bestemd voor advocaten die (aankomend) patroon zijn. Je leert hoe je succesvol stagiairs kunt begeleiden bij hun professionele ontwikkeling. Je verdiept je coachings- en begeleidingsvaardigheden en begrijpt beter hoe je effectief samenwerkt met de jonge generatie advocaat-stagiairs.

Lees verder

 
Selectiegesprekken

Voor iedereen die zich binnen hun bedrijf of vestiging bezighoudt met de selectie en aanname van nieuwe werknemers. Doel van deze training is om de interviewtechnieken, observatie- en beoordelingsvaardigheden onder de knie te krijgen of verder aan te scherpen.

Lees verder

 
Voorkomen is beter dan genezen

Gericht op conflictherkenning bij jezelf en een ander. Tijdens de training komen verschillende soorten conflicten aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van de escalatieladder van Friedrich Glasl. 

Lees verder

 
Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Hier komen verschillende soorten conflicten aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van de escalatieladder van Friedrich Glasl. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het conflictgedrag van mensen, hun houding, hun manier van denken en dus voor de ontwikkeling van het conflict.

Lees verder

 
Wat voor dokter wil ik zijn?

Artsen in opleiding tot medisch specialist staan voor veel uitdagingen. Het werk is intensief, soms emotioneel belastend, er spelen ethische dilemma’s en er is een precaire balans tussen werk en privé: hoe kun je effectief werken en betekenis geven aan je rol als dokter die bij je past?

Lees verder

 
 
 
 
mfn-register-logo
nip-psycholoog-logo
 
nova-nederlandse-orde-van-advocaten-1
CRKBO-instelling-logo
 
vmg-vereniging-mediators-in-de-gezondheidszorg
Cedeo-logo

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2022