Accountancy

In de accountancy is er steeds meer ruimte voor de mensgerelateerde kant van het vak, waarbij er aandacht is voor zowel de accountant zelf als (de binding en samenwerking met) de klant.

De accountant is namelijk niet alleen een adviseur of sparringpartner, maar ook een innovator of ondernemer. Een kritische blik op het huidige handelen en denken helpt om op deze vlakken te kunnen excelleren. 


Wij weten dat de kleinste aanpassing al kan leiden tot grootse resultaten. Het aannemen van een nieuwe mindset en het bewust worden van gedragingen helpen hierbij. Wij bieden de begeleiding die je hierbij nodig hebt. Of het nu gaat om het aanscherpen van individuele vaardigheden tot het oplossen van complexe vraagstukken op maatschapniveau.

Hieronder staan de diverse sectorspecifieke diensten die wij leveren voor de accountancy.

untitled-7 2
untitled-56

Daarnaast helpen wij je graag verder op het gebied van assessmentscoaching of mediation.

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2021           Mijn MCG