Accountancy

In de accountancy is er steeds meer ruimte voor de mens-gerelateerde kant van het vak, waarbij er aandacht is voor zowel de accountant zelf als (de binding en samenwerking met) de klant. De accountant is namelijk niet alleen een adviseur of sparringpartner, maar ook een innovator of ondernemer. Een kritische blik op het huidige handelen en denken helpt om op deze vlakken te kunnen excelleren.

 

Wij weten dat de kleinste aanpassing al kan leiden tot grootse resultaten. Het aannemen van een nieuwe mindset en het bewust worden van gedragingen helpen hierbij. Wij bieden u de begeleiding die u hierbij nodig heeft. Of het nu gaat om het aanscherpen van individuele vaardigheden tot het oplossen van complexe vraagstukken op maatschapniveau.

 

accountancy-begeleiding-bij-organisatie-en-cultuurveranderingen
accountancy-coaching-en-begeleiding-voor-leidinggevenden
accountancy-fusiebegeleiding
accountancy-assesments
accountancy-coaching-en-begeleiding-voor-maatschappen
accountancy-mediation-en-bemiddeling

Informatie ontvangen op uw vakgebied?
Meld u hier aan om op de hoogte te blijven.