Teamklimaat: olifant in de kamer?

Soms is het moeilijk om open discussies te voeren binnen een team. Niet iedereen durft zijn of haar werkelijke mening te geven. Daarbij kan het gaan om vakinhoudelijke onderwerpen, maar ook om collegiale bejegening.

Ook kan het zijn dat ‘het niet opschiet’. Er worden wel beslissingen genomen, maar deze worden maar half uitgevoerd. Of hetzelfde onderwerp komt telkens weer terug op de agenda. Je merkt dat je veel tijd steekt in het onderling praten over het team, in plaats van over patiënt- of cliënt-gerelateerde zaken. Vermoeiend allemaal.

Open en eerlijk discussiëren en zo nodig confronteren is van groot van belang om productief teamoverleg te kunnen voeren. Daarnaast zijn de zogenaamde ‘structuurelementen’ van belang. Dat zijn concrete afspraken die een team nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Hoe MCG werkt
Als eerste stap vragen we de collega’s om een Team Climate Inventory (TCI) in te vullen. De TCI meet het functioneren van teams af aan de mate waarin zij als team daadwerkelijk bereid zijn om samen het beste te bereiken. Eventuele belemmeringen daarbij worden helder omschreven.

Vervolgens bespreken we gezamenlijk de uitkomsten en formuleren praktisch beleid: hoe gaan jullie werken aan het teamklimaat? Wie gaat daarbij welke rol vervullen? Hoe monitoren jullie de voortgang?

Willen jullie aan de slag om het teamklimaat te versterken? De opzet is zeer geschikt om direct mee van start te gaan, bijvoorbeeld tijdens een heidag. Ook is deze module een interessante verdieping na de Team-APK. Neem vooral contact met ons op voor meer informatie en een aanpak op maat.

Een spiegel voorkrijgen en vervolgens in intervisievorm met elkaar bespreken, is verhelderend en prettig

Internist
MCG Consulting businessplan
 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2024