Duur training

3 dagdelen 

Locatie

MCG Utrecht  of incompany

Deelnemers

Minimaal 8 deelnemers

Investering

€ 795,- per deelnemer op locatie MCG. Voor incompany maken wij graag een voorstel op maat.

Voorwaarden

De voorwaarden voor MCG-trainingen zijn van toepassing.

 

Training 'Vakgroepontwikkeling'

Het doel van deze training is om deelnemers te ondersteunen bij een effectieve samenwerking binnen de vakgroep. De kracht van deze training is, dat de eigen vakgroep daarbij dient als ‘lesmateriaal’. Daardoor kunnen we trainen met oog voor de dagelijkse werkelijkheid van de medisch specialist.

Soms is het moeilijk om open discussies te voeren binnen de vakgroep. Niet iedereen durft zijn of haar werkelijke mening te geven. Daarbij kan het gaan om vakinhoudelijke onderwerpen, maar ook om collegiale bejegening. Ook kan het zijn dat ‘het niet opschiet’. Er worden wel beslissingen genomen, maar deze worden maar half uitgevoerd. Of hetzelfde onderwerp komt telkens weer terug op de agenda. 

Open en eerlijk discussiëren en zo nodig confronteren is van groot belang om productief vakgroepoverleg te kunnen voeren. Gebeurt dat niet dan zien we:

  • vervelende, ongeïnspireerde en/of gespannen vergaderingen;
  • vermijden van controversiële onderwerpen;
  • tijd- en energieverspilling met het ophouden van schijnharmonie.

Daarnaast zijn de zogenaamde ‘structuurelementen’ van belang. Dat zijn concrete afspraken die een vakgroep nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Bijvoorbeeld: hebben we een heldere taakverdeling? Is er sprake van voldoende leiderschap en richting? Hebben we gemeenschappelijke ambities en doelstellingen?

Team Climate Inventory
Als eerste stap vragen we de collega’s om een zogenaamde Team Climate Inventory (TCI) in te vullen. Dat is een theoretisch onderbouwd en gevalideerd instrument voor het meten van het teamklimaat. Het bestaat uit een 4-tal dimensies ('Ervaren veiligheid voor participatie', 'Ondersteuning bij innovatie', 'Visie' en 'Taakgerichtheid') en 13 subschalen. De TCI meet het functioneren van teams af aan de mate waarin zij als team daadwerkelijk bereid zijn om samen het beste te bereiken. 

Bijeenkomst
We bespreken gezamenlijk de uitkomsten. Daarna gaan we in kleine groepen dieper in op de vraag hoe ieder de sfeer binnen de vakgroep ervaart. Vervolgens formuleren we praktisch beleid: hoe gaan we werken aan ons teamklimaat? Wie gaat daarbij welke rol vervullen? Hoe monitoren we de voortgang? Het programma is interactief en praktisch, waarbij veel ruimte wordt geboden om vaardigheden te oefenen; de deelnemers brengen zelf leerdoelen en casuïstiek in.

Leerdoelen:

  • Effectieve samenwerking binnen de vakgroep. Vakgroep dient daarbij als ‘lesmateriaal’.
  • Onderwerpen als gezamenlijke visie, vertrouwen, cultuurverschillen, persoonlijke en professionele ambities, eenheid, gedragsstijlen etc. en
  • Concrete zaken als governance, werkafspraken, reglementen etc.
  • Diverse theorieën en inzichten m.b.t. teamvorming.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze training of een voorstel op maat? Neem dan contact met ons op.

Contact

 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2024