Individueel Functioneren Medisch Specialisten (IFMS)

IFMS geldt al jaren als dé methode voor medisch specialisten om op hun eigen functioneren te reflecteren. Persoonlijke groei komt volgens ons het beste tot stand in een collegiaal werkklimaat, waarbij feedback geven aan elkaar heel gewoon is.

IFMS en herregistratie
Vanaf 1 januari 2020 is IFMS een verplicht onderdeel van de herregistratie voor medisch specialisten, zoals beschreven in Besluit Herregistratie specialisten. Er bestaan grosso modo twee IFMS-methoden: de bilaterale methode en de groepsmethode. Beide methoden starten met het verzamelen van feedback over de specialist door middel van vragenlijsten.

Groeps-IFMS
Als een aantoonbaar leereffect gewenst is, adviseren wij de groeps-IFMS. Collega's staan hierbij gezamenlijk stil bij het functioneren van de individuele vakgroepleden binnen de context van het team. Dit gebeurt onder begeleiding van een MCG-adviseur.

MCG is medegrondlegger van groeps-IFMS en deelnemers waarderen deze methode zeer. Van de ruim 3700 deelnemers binnen perifere en STZ-ziekenhuizen beoordeelt 60% de methode als 'zeer goed' en 37% als 'uitstekend'. Op verzoek zijn referenties beschikbaar, zowel van medisch specialisten als van staf-MSB-bestuurders. 

Bilateraal IFMS
Hierbij wordt de feedback in een vertrouwelijk tweegesprek besproken met een MCG-adviseur of een daartoe opgeleide collega-specialist. 

Digitale mogelijkheden
Al jaren organiseert MCG een groot deel van het IFMS-traject online. Denk hierbij aan het digitaal verzamelen van feedback, maar ook aans ons online portfolio waar een specialist een persoonlijk ontwikkelplan kan bijhouden. Vanwege de coronacrisis hebben wij ons digitale aanbod uitgebreid, waardoor wij (indien gewenst) de begeleiding via een videogesprek kunnen aanbieden. Dit is mogelijk voor zowel groeps-IFMS als het bilaterale IFMS-gesprek.

Opleiden
MCG kan desgewenst een cursus van drie dagdelen verzorgen, waarbij zogenaamde auditoren een aantal basale gespreksvaardigheden opdoet. Deze vaardigheden stellen hen in staat gezamenlijk met de collega('s) te reflecteren op de uitkomsten van de feedback en te ondersteunen bij het formulieren van een leerdoel. Download hier het overzicht met de diverse IFMS-trainingen.

Aanvraag IFMS-brochure

 

Beveiligings code Beveiligings code

 

MCG Consulting | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2020