Maatschaps-APK

In maatschappen wordt intensief samengewerkt. Hoe bewaak je de goede sfeer in de maatschap bij uiteenlopende inzichten over de gewenste koers? Hoe ga je om met kantoorgenoten die zich niet aan de afspraken houden? En wat doe je bij trage besluitvorming?

Soms is er groot onderhoud nodig binnen de maatschap. Zijn alle ambities nog helder, functioneert de maatschap nog wel als team en is ieders bijdrage nog in lijn met het uiteindelijke doel? Voor dit ‘onderhoud’ ontwikkelden wij de maatschaps-APK. We bieden hierbij onafhankelijk en deskundig advies over het functioneren van de maatschap als team, ongeacht het vraagstuk. Daarmee beogen we niet alleen de maatschap als team op een hoger niveau te brengen, we pakken eventuele onderlinge conflicten vroegtijdig aan.

Hoe werkt MCG
Om te ontdekken hoe slagvaardig jullie maatschap is, beginnen we met een korte check-up. Welke aspecten zijn sterk en aansprekend, welke aspecten kunnen worden aangescherpt. We gebruiken hiervoor gevalideerde teamanalyse-instrumenten, zoals de Team Climate Inventory, ontwikkeld door de Radboud Universiteit, en het DISC-model.


We bespreken gezamenlijk de uitkomsten, adviseren over verbeteracties en ondersteunen bij de implementatie.

 

MCG | Algemene voorwaardenPrivacyverklaringZoeken | Copyright 2020