IFMS voor zelfstandige behandelcentra

IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten) geldt al jaren als dé methode voor medisch specialisten om op hun eigen functioneren te reflecteren. Persoonlijke groei komt volgens ons het beste tot stand in een collegiaal werkklimaat, waarbij feedback geven aan elkaar heel gewoon is. MCG ondersteunt bij de begeleiding en de logistiek.

Vanaf 1 januari 2020 is IFMS een verplicht onderdeel van de herregistratie voor medisch specialisten, zoals beschreven in Besluit Herregistratie specialisten. MCG biedt verschillende vormen van begeleiding: groeps-IFMS en bilaterale IFMS. 

Groeps-IFMS
Als een aantoonbaar leereffect gewenst is, adviseren wij groeps-IFMS. Collega's staan hierbij gezamenlijk stil bij het functioneren van de individuele vakgroepleden binnen de context van de kliniek. De collega’s stellen gerichte vragen, luisteren goed en geven feedback. Zo krijgt de inbrenger met behulp van gezamenlijke analyse een beter zicht op eigen leerdoelen en hoe deze aan te pakken. Dit gebeurt onder begeleiding van een MCG-adviseur.

MCG is medegrondlegger van groeps-IFMS en deelnemers waarderen deze methode zeer. Van de bijna 8000 deelnemers binnen perifere, STZ-ziekenhuizen, klinieken en zelfstandige behandelcentra beoordeelt 60% de methode als 'zeer goed' en 37% als 'uitstekend'. Op verzoek zijn referenties beschikbaar, zowel van medisch specialisten als van stafbestuurders, MSB-bestuurders en VMS-bestuurders. 

Bilaterale IFMS
Hierbij wordt de feedback in een vertrouwelijk tweegesprek besproken met een MCG-adviseur. De adviseur stelt zich op als jouw persoonlijke coach. Gezamenlijk worden de uitkomsten van de omgevingsfeedback doorgenomen. Je formuleert op basis van de uitkomsten en de eigen leerbehoefte een individueel leerdoel, maar ook een aanpak: waar wil ik aan werken om mijn persoonlijk functioneren nog verder te versterken?

Deze methode is ook zeer geschikt voor zelfstandig specialisten die per 2020 verplicht zijn aan IFMS te doen. Lees hier verder over IFMS voor psychiaters.

Digitale mogelijkheden

Al jaren organiseert MCG een groot deel van het IFMS-traject online. Denk hierbij aan het digitaal verzamelen van feedback, maar ook aan ons online portfolio MCG-Scorion waar een specialist zijn totale IFMS-traject kan monitoren. Klik hier voor meer informatie over MCG-Scorion.

Mede vanwege de coronacrisis hebben wij in 2020 ons digitale aanbod uitgebreid, waardoor wij (indien gewenst) de begeleiding via een videogesprek kunnen aanbieden. Dit is mogelijk voor zowel groeps-IFMS als het bilaterale IFMS-gesprek.

 
Thematische IFMS

360-graden-feedback is essentieel voor de uitvoering van de IFMS-ronde. Om het leereffect te versterken en de zelfreflectie te bevorderen, biedt MCG ook thematische IFMS. Bij de voorbereiding maken we gebruik van valide instrumenten. De groep heeft de keuze uit persoonlijke vitaliteit of drijfveren

 

Hoe MCG werkt
Eerst verkennen we de situatie en de wensen om tot een goed plan van aanpak te komen dat past bij jouw kliniek. Zo heeft een groot ziekenhuis met veel vakgroepen een heel andere insteek dan een kleiner zelfstandg behandelcentrum of een vrijgevestigde specialist. MCG biedt maatwerk voor iedere situatie. Vraag hieronder onze brochure aan of neem contact met ons op voor meer informatie.

Duidelijke evaluatie van het feedback onderzoek waarbij door de MCG-adviseur voldoende ruimte werd geboden om te reflecteren op de opmerkingen van de respondenten.

Medisch specialist
MCG Consulting IFMS
 

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2023