De zoektocht naar het effect van IFMS in de praktijk - deel 3 

Door Aphra Kooijman

Bij de aftrap van onze zoektocht hebben we met behulp van onderzoek in de wetenschappelijke literatuur aangetoond dat feedback tot belangrijke verschillen kan leiden. Oók specifiek binnen de medische setting. Daarnaast zagen we dat feedback met name effectief is wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden. Dat bleek toen we in deel 2 van onze zoektocht dieper in het bestaande onderzoek naar feedback doken. Deze voorwaarden, zoals het bespreken van de feedback met een collega en het opstellen van een concreet actieplan, sluiten aardig aan bij de opzet van een IFMS-traject. Toch bestaat onder artsen twijfel over de relevantie van een IFMS-bijeenkomst. Hoe komt dat? En wat kunnen we concreet doen om ervoor te zorgen dat een bijeenkomst als écht nuttig wordt ervaren? We nemen je mee in het derde – en laatste – deel van deze reeks.

 

Waar komt die twijfel toch vandaan?
Om te achterhalen waar de twijfel rondom de relevantie van IFMS vandaan komt, gingen wij gericht in gesprek met 6 medisch specialisten. Een kleine, gevarieerde groep met daarin verschillende werkplekken, specialismes en werkzame jaren. Een thema dat naar voren komt, is dat IFMS in combinatie met heidagen en de kwaliteitsvisitatie soms ‘erg veel van hetzelfde’ lijkt: “Wanneer je telkens hetzelfde bespreekt, is de opbrengst op een bepaald ogenblik gering.(Gynaecoloog, 14 jaar werkzaam).

Een ander belangrijk thema dat naar voren komt, aansluitend op bovenstaand punt, is motivatie. Dé rode draad wanneer het gaat om het bereiken van gedragsverandering. Wanneer relevantie of urgentie ontbreekt, wordt de kans op gedragsverandering kleiner: “De behoefte om echt aan de slag te gaan, is dan simpelweg minder groot.(KNO-arts, 18 jaar werkzaam).

 

Motivatie verhogen
Uit onze evaluaties blijkt dat wanneer IFMS aansluit op de behoeftes van de deelnemers, de bijeenkomst als nuttiger wordt ervaren. Bovendien zien wij dat een impact op vakgroepniveau beter blijft hangen dan een impact op individueel niveau. “Vertaal het doel van de IFMS naar iets concreets voor de vakgroep om de haalbaarheid van je voornemens te vergroten”, wordt beaamd (Geriater, 20 jaar werkzaam). Daarmee beroep je je op een hogere motivatie onder de deelnemers.

Een hoge motivatie werpt vervolgens zijn vruchten af: “De mate van urgentie voor verandering binnen onze vakgroep was een grote stimulans, IFMS heeft belangrijke handvatten gegeven(Dermatoloog, 24 jaar werkzaam). IFMS kan een vakgroep dus écht in positieve zin veranderen.

 

Een concrete tip voor een zinvolle(re) IFMS-bijeenkomst
Bij MCG zijn we voortdurend bezig te bekijken hoe we een IFMS-bijeenkomst zo kunnen voorbereiden en inrichten dat deze aansluit op de behoeftes van de vakgroep. Een veel gekozen mogelijkheid is die van een thematische IFMS. Is duurzame inzetbaarheid binnen jouw vakgroep bijvoorbeeld een belangrijke thema? Je kunt ervoor kiezen de IFMS binnen dit thema in te richten. Zo heb je eindelijk eens écht de tijd om met elkaar te spreken over onderwerpen als vitaliteit en werk-privébalans.

Ook kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld met elkaar te spreken over de verschillende gedragsstijlen binnen de vakgroep. Onder begeleiding van MCG gaan deelnemers in gesprek om elkaars karakter en werkstijl én die van collega’s nog beter te leren begrijpen. Of ga aan de slag met de Team Climate Inventory en bespreek naar aanleiding van de uitkomsten het functioneren van jouw team en jouw eigen bijdrage daaraan. Zo zijn er, afhankelijk van wat jouw vakgroep nodig heeft, allerlei manieren om een IFMS-bijeenkomst in te richten.

Ná de IFMS-bijeenkomst
Het echte werk vindt natuurlijk ná de bijeenkomst plaats. Dat is immers wanneer je daadwerkelijk moet gaan veranderen wat je wil veranderen – maar dat blijkt lastig: “Tijdens intervisie is de inzet vaak voelbaar aanwezig, maar na een bijeenkomst ga je gauw weer ‘back to business’(Kinderarts, 4 jaar werkzaam). “Wanneer je verdergaat met je werk, mist een vast stramien om met je doelen aan de slag te gaan(Internist, 23 jaar werkzaam).

Probeer dit samen te ondervangen. Je kunt dit vrij gemakkelijk doen: besteed bijvoorbeeld tijdens de volgende vakgroepvergadering 3 minuten per persoon en bespreek hoe het staat met je voornemen en persoonlijk ontwikkelplan. Door zo’n intercollegiale aanpak vergroot je samen het leereffect.

Nog mooier is het als je hier als vakgroep een gestructureerd gevolg aan geeft. Elke vakgroep heeft, net als elk team, immers regelmatig onderhoud nodig. Denk bijvoorbeeld aan een Team-APK waarbij je zowel jouw persoonlijke voornemens als het functioneren van de vakgroep als geheel kunt aanpakken.

 

Dat was hem dan – het laatste deel van onze zoektocht naar het nut van IFMS. We hebben gezien dat wetenschappelijk onderzoek pleit voor de toepassing van gestructureerde feedback binnen de medische setting. Een belangrijke voorwaarde is dat de medisch specialist daartoe gemotiveerd is. Door een IFMS-bijeenkomst aan te laten sluiten op specifieke behoeftes binnen de groep, vergroot je de motivatie en daarmee de kans op gedragsverandering.

 Klik hier om het vorige artikel in deze zoektocht te lezen.

Vragen of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op!

 


Ontvang je de MCG-nieuwsbrief nog niet en wil je deze voortaan direct in je inbox ontvangen?
 Klik hier om je in te schrijven

MCG Consulting | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Zoeken | Copyright 2023